Събрание на българските мото клубове (23 февруари 2019)

 Събранието на Българските Мото Клубове ще се проведе в залата на бившият медицински деканат в град Пазарджик.

Улица Болнична 17, 4400 Пазарджик, България,

Събота 23 февруари 2019 година, начало 11:00 ч.