Най-големите мотоциклетни пазари в Европа за 2018 година

         

 Асоциацията на европейските мотоциклетни производители (ACEM) оповести на 12 февруари 2019 година, че регистраците на мотоциклети в Европейския съюз са се увеличили с 9,9 % през 2018 година.

 Общо 1 004 063 мотоциклети са били регистрирани през 2018 г. в ЕС според данни на Асоциацията на европейските мотоциклетни производители (ACEM). Това представлява увеличение с 9,9 % в сравнение с 2017 г. Най-големите мотоциклетни пазари в Европа за 2018 са (цифрите включват двуколесни и триколесни превозни средстава с обем на двигателя над 50 куб.см , както и електрическите мотоциклети):

1. Италия - 219 694 нови регистрации 

2. Франция - 177 460 нови регистрации

3. Испания - 159 946 нови регистрации


 Пазарът на мотопеди и скутери има спад от 31,5 % в сравнение с 2017 година, когато новите регистрации бяха 399 420. През 2018 г. новите регистрации на мотопеди и скутери с обем на двигателя до 50 куб.см са 273 645. Най-големите пазари на мотопеди и скутери в ЕС са:

1. Франция - 72 940 нови регистрации

2. Холандия - 58 969

3. Германия - 25 634

4. Белгия - 21 391

5. Италия - 21 326


 Регистрациите на електрически мотоциклети са се увеличили през 2018 г. в ЕС с  81,5 % спрямо 2017 година, когато новите регистрации бяха 4121. През 2018 година новите регистрации са 7478.

Пазарът на електрически мотопеди и скутери се е увеличил с 46,9 % спрямо 2017 година , когато новите регистрации бяха 27 029, през 2018 са 39 700.

Пазарът на електрически четириколесни мотоциклети има спад с -2,4 % спрямо 2017 година. Новите регистрации през 2018 година са 3242.


Нови регистрации на мотоциклети + мотопеди и скутери - общо (с двигатели с вътрешно горене + електрически) в Европейския съюз за последните девет години:

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Мотоциклети 1004063 913723 1009678 891369 803122 748529 822172 923640 1014775
мотопеди 273645 399420 316659 330586 352921 379867 473485 567057 588811
четириколесни моторни превозни средства  50634 48427 70578 60052 57759 55983 60853 61010 66090
ОБЩО  1328342   1361570   1396915   1282007   1213802   1184379   1356510   1551707   1669676

Нови регистрации на електрически мотоциклети и мотопеди в Европейския съюз за последните осем години:

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Мотоциклети 7478 4121 3496 2230 1955 1118 1279 918
мотопеди 39701 27029 11342 9227 7948 5842 7944 8125
четириколесни моторни превозни средства  3163 3242 7167 3696 2499 2539 6750 1394
ОБЩО   50342   34392   22005   15153   12402  9499   15973   10437

Нови регистрации на мотоциклети + мотопеди и скутери - общо (с двигатели с вътрешно горене + електрически) в Европейския съюз за последните седем години (за четирите най-големи мотциклетни пазара в ЕС + България):

държава 2018 г.    2017 г.   2016 г.    2015 г.   2014 г.   2013 г.   2012 г.  
Франция 250400 270140 253067 242808 251503 254257 296845
Италия  241020  230610  219998  196703  184927  187698  258058 
Германия 181742 175921 206734 184299 175826 171166 178193
Испания 176019 157893 172217 148495 126273 107785 116654
... ... ... ... ... ... ... ...
България 1028  899   764  650  454  400  349 

Регистрации на нови мотоциклети в ЕС за последните девет години:

държава 2018 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г. 2014 г. 2013 г. 2012 г. 2011 г. 2010 г.
Австрия 26038 24893 29763 24891 25192 26020 24808 22750 21510
Белгия 23936 21390 23621 21577 20681 20648 23921 25043 24270
България - - - 169 116 173 127 - -
Хърватия 2781 2216 1811 1511 1510 - - - -
Кипър - - - - - - - - -
Чехия 13946 12330 14086 13424 12442 12102 - - -
Дания 3415 2806 3139 2417 1936 1869 1983 2032 3258
Естония 595 511 609 489 449 409 364 299 244
Финландия 3207 2829 3022 3157 3467 3967 4986 5692 6054
Франция 177460 162808 163335 153242 153324 148203 169644 185122 198086
Германия 156108 140667 174624 151661 141623 129756 127603 127009 122394
Гърция 32575 27473 38632 32468 30951 28522 31805 44785 59638
Унгария 3051 2274 2204 2093 1886 1989 1957 2091 2453
Ирландия 1371 1311 1470 1022 800 441 663 831 1042
Италия 219694 204579 195405 172066 156539 154100 206303 254906 306307
Латвия 791 624 642 595 589 477 494 472 278
Литва 416 367 390 294 294 241 224 281 230
Люксембург 2007 1838 1783 1654 1734 1566 1201 1306 1255
Малта - - - - - - - - -
Холандия 13891 13057 12855 11673 10667 9570 10611 11660 12848
Полша 14550 15025 25823 23865 9848 7394 7760 8957 8719
Португалия 28326 24809 19760 17611 15424 14594 17180 18937 18896
Румъния 1525 1115 952 648 593 521 555 469 558
Словакия 5281 4923 5565 5309 - 2840 1920 1960 -
Словения 2347 2269 2074 1855 1707 1292 1643 1660 2018
Испания 159946 136180 155004 132539 111463 92409 97944 119438 134297
Швеция 10367 9716 13220 9422 8378 7780 7602 8219 9023
Великобритания 100439 97713 119889 105717 91509 81646 80874 79721 81397
                   
ОБЩО 1004063 913723 1009678 891369 803122 748529 822172 923640 1014775

Регистрации на нови мотопеди и скутери (до 50 см3) в ЕС за последните девет години:

държава 2018 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г. 2014 г. 2013 г. 2012 г. 2011 г. 2010 г.
Австрия 11866 15 642 13693 13760 15192 16927 21095 23979 25659
Белгия 21391 18761 10599 12384 10936 7830 10397 12131 13701
България - - - 481 338 227 222 - -
Хърватия 2483 1776 1768 1812 2418 - - - -
Кипър - - - - - - - - -
Чехия 919 1417 1060 1504 1809 2336 - - -
Дания 5266 12418 5990 6893 7609 8162 10813 12114 16546
Естония 648 588 603 666 736 645 635 - -
Финландия 4895 6893 5166 7004 7238 8286 12599 17335 18083
Франция 72940 107322 89732 89646 98179 106054 127201 147102 145240
Германия 25634 33254 30110 32638 34203 41360 50590 57367 64938
Гърция - 4517 6636 8550 8201 9925 13276 17257 18858
Унгария - - - - - - - - -
Ирландия 227 158 212 227 170 169 181 201 177
Италия 21326 26031 24593 24637 28388 33598 51755 75419 90191
Латвия 636 1269 935 999 1212 1556 1654 1343 986
Литва 326 660 713 730 925 987 969 1321 1195
Люксембург 272 490 926 924 1008 1080 979 885 703
Малта - - - - - - - - -
Холандия 58969 86826 67842 65952 62955 59381 68548 82210 90662
Полша 16410 29633 23908 30431 40716 48749 59990 69261 72185
Португалия 2515 3091 2615 2594 2317 2451 3233 3793 4646
Румъния 27 312 727 661 700 1524 2976 2523 -
Словакия 225 293 379 439 - 519 1524 1608 -
Словения 5222 18604 2531 2296 2233 1935 2672 3433 3453
Испания 16073 21713 17173 15956 14810 15376 18710 23260 6975
Швеция - - - - - - - - -
Великобритания 5375 7752 8748 9402 10628 10790 13466 14515 14613
                   
ОБЩО 273645 399420 316659 330586 352921 379867 473485 567057 588811

Регистрации на нови електрически мотоциклети в ЕС за последните осем години:

държава 2018 г.  2017 г.  2016 г.  2015 г.  2014 г.  2013 г.  2012 г.  2011 г. 
Австрия 314 228 691 179 163 54 39 36
Белгия 183 121 102 95 89 35 44 25
България - - - - - - - -
Хърватия 10 2 0 7 1 - - -
Кипър - - - - - - - -
Чехия 62 53 77 39 72 108 - -
Дания 3 1 3 32 9 4 7 3
Естония 3 2 9 5 0 1 0 -
Финландия 13 5 11 13 4 8 44 5
Франция 1526 1270 823 551 417 51 87 72
Германия 620 477 586 409 474 120 18 -
Гърция 5 2 5 13 13 11 12 7
Унгария 9 2 4 3 1 0 4 11
Ирландия 0 2 1 0 2 - - -
Италия 622 292 188 207 169 159 192 107
Латвия 1 2 0 2 0 1 0 1
Литва 2 7 0 0 1 0 1 0
Люксембург 14 7 7 9 7 2 6 3
Малта - - - - - - - -
Холандия 809 229 125 173 155 191 125 288
Полша 60 12 8 3 6 4 8 21
Португалия 11 8 1 7 5 0 4 9
Румъния 1 1 4 1 0 0 0 2
Словакия 9 7 4 11 - 17 24 21
Словения 8 37 3 6 3 4 10 15
Испания 2970 1166 495 380 310 316 621 203
Швеция 42 89 121 4 3 2 6 13
Великобритания 181 99 228 81 51 30 27 76
                 
ОБЩО 7478 4121 3496 2230 1955 1118 1279 918

Регистрации на нови електрически скутери в ЕС за последните осем години:

държава 2018 г.  2017 г. 2016 г.  2015 г.  2014 г.  2013 г.  2012 г. 2011 г. 
Австрия 1583 1089 504 221 243 250 572 632
Белгия 10248 5487 922 397 86 10 16 6
България - - - - - 1 1 -
Хърватия 270 39 45 130 7 - - -
Кипър - - - - - - - -
Чехия 270 147 68 32 63 111 - -
Дания 374 141 40 30 45 46 269 216
Естония 10 10 12 23 10 0 25 -
Финландия 439 293 101 63 37 36 104 279
Франция 10381 7597 2842 1629 1289 1126 1327 1758
Германия - - - - - - - -
Гърция 20 26 77 29 17 12 26 5
Унгария 2 1 0 0 0 0 0 0
Ирландия 16 5 1 0 3 - - -
Италия 2851 1175 607 512 646 606 851 500
Латвия 17 10 4 4 1 3 2 1
Литва 35 19 13 7 6 7 7 37
Люксембург 76 18 18 14 18 17 13 20
Малта - - - - - - - -
Холандия 7738 7231 5072 5565 4946 2784 3934 4260
Полша 1419 506 181 114 72 128 53 61
Португалия 14 25 6 11 5 5 27 23
Румъния 0 14 34 9 3 14 3 0
Словакия 15 13 18 23 - 15 25 24
Словения 118 345 9 12 10 34 26 18
Испания 3452 2644 603 197 319 582 499 15
Швеция - - - - - - - -
Великобритания 353 194 165 205 122 55 164 270
                 
ОБЩО 39701 27029 11342 9227 7948 5842 7944 8125

Най-големите мотоциклетни пазари в света за 2018 година

Най-големите мотоциклетни пазари в Европа за 2016 година

Най-големите мотоциклетни пазари в Европа за 2017 година