Мотоциклетните продажби в световен мащаб със спад от 4,3 % за първата половина на 2019 година

 Световния мотоциклетен пазар бележи спад през първото полугодие на 2019 година. Всъщност продажбите на мотоциклети през първите 6 месеца на 2019 година са 30, 2 милиона, което е с 4,3 % спад спрямо същият период на 2018 година. Това се дължи главно на едновременния спад на двата най-големи мотоциклетни пазара в света - Индия и Китай. Ръст на продажбите има в държавите от бившия Съветски съюз (ОНД), Европа и АСЕАН (Асоциация на страните от югоизточна Азия, включваща десет държави, сред които са големи мотоциклетни пазари, като Индонезия, Малайзия, Сингапур, Тайланд, Виетнам, Филипините).

Общите продажби в Азия са 8,4 милиона, което е спад с 3,5 % (в Индия спада е - 10,8 %, Пакистан - 11 %, Бангладеш - 10,1 %). Продажбите на мотоциклети са намалели за първата половинана 2019 година и в останалата част на Азия (без държавите от региона на АСЕАН), съща така в Южна Америка, Северна Америка и Тихоокеанския регион. Районът на АСЕАН е с 6,7 милиона продажби на мотоциклети, което е ръст с 3,1 % спрямо същия период на 2018 година. Това е главно благодарение на увеличените продажби в Индонезия и Малайзия, докато Виетнам и Тайланд отчита спад.

Северна Америка отчита спад, най-вече заради спада в Мексико и Канда, докато в САЩ пазара върви умерено. Южна Америка отчита общ спад, въпреки положителния ръст на Бразилия (с 17,2 %) и Колумбия (с 13,2 %), като най-много са намалели продажбите в Аржентина и Еквадор.

Най-голям ръст на продажбите има в държавите от бившия Съветски съюз (ОНД), където продажбите са се увеличили с 56 % в сравнение с първите 6 месеца на  2018 година.

В Европейският съюз за първите шест месеца на 2019 година продажбите на двуколесни машини са се увеличили, като конкретно при мотоциклетите ръстът е с 9,1 %, а при мотопедите и скутерите е с 19,5 % спрямо първата половина на 2018 година. 

За първото полугодие на 2019 година в Европа общо продажбите са се увеличили с 10 % спрямо същия период на 2018 година, като в повечето държави на стария континент ръстът е двуцифрен. Спад на продажбите има само в Хърватия  (с 3,6 %) и Швейцария (с 2,6 %). Най-бързо развиващият се мотоциклетен пазар е Румъния, където продажбите отчита ръст от 45 %, следва Полша (с 27 %), Унгария (22 %), Ирландия (18 %), Латвия (18 %), Франция (17,9 %). Въпреки очаквания Брекзит, Велиобритания отчита ръст от 2,3 %.

Най-големият европейски пазар (за скутери, мотопеди) е Франция, а най-големият европейски пазар (за мотоциклети) е Италия за първите 6 месеца на 2019 година, както и за предходната 2018 година. Най-големият мотоциклетен пазар в Европа (общо за мотопеди, скутери и мотоциклети) е Франция, следвана от Италия, Германия, Испания, Турция и Великобритания.


Мотоциклетният пазар в ЕС с ръст от 9,1 % за първата половина на 2019 година 

Най-продаваните марки мотоциклети за 2018 в Италия, Франция, Германия, Испания и Великобритания

Honda Motor Co. с 19,5 милиона продадени мотоциклети за 2018 година 

Най-големите мотоциклетни пазари в Европа за 2018 година

Най-големите мотоциклетни пазари в Европа за 2017 година

Най-големите мотоциклетни пазари в Европа за 2016 година