Мотоциклетният пазар в ЕС с ръст от 9,1% за първата половина на 2019 година

Ръст на новите регистрации на мотоциклети в ЕС с 9,1% за първото полугодие на 2019 година.

  Регистрациите на мотоциклети в Европейския съюз достигнаха 618 502 през първите 6 месеца на 2019 година, според данни на Европейската асоциация на производителите на мотоциклети. Това представлява увеличение с 9,1% в сравнение със същия период на 2018 година.С 138 650 бройки (6,2% увеличение на годишна база) Италия остава най-големия европейски пазар на мотоциклети, следвана от Франция (109 606 мотоциклети, + 12,5 %), Германия (105 970 мотоциклета, +8,5%), Испания (88 690 мотоциклети, +12,6%) и Великобритания (56 611 мотоциклети, + 2,3%). Регистрациите на мотоциклети са се увеличили в почти всички страни от ЕС.


Ръст на новите регистрации на мотопеди в ЕС с 19,5% за първото полугодие на 2019 година.

  Европейският пазар на мотопеди достигна 147 826 бройки за първата половина на 2019 година. Това представлява увеличение с 19,5%  в сравнение с нивата на регистрация за същият период на 2018 година (123 712 регистрации). Най-големите пазари за мотопеди в Европа бяха Франция (41 230 единици), Холандия (31 125 единици), Германия (14 629 единици) и Полша (10 447 единици).


Ръст на новите регистрации на електрически мотопеди и мотоциклети в ЕС с 70% за първото полугодие на 2019 година.

  Комбинираните регистарции общо на електрически мотоциклети, мотопеди и четириколесни мотоциклети  достигнаха 35 810 единици през първите 6 месеца на 2019 година. Това е увеличение от 70% в сравнение с нивата на регистрация за първата половина на 2018 година (21 062 единици). Регистрациите през 2019 година на електрическите превозни средстава от категория L са мотопеди (28 577 единици), следвани от мотоциклети (5 812 единици) и четириколесни (около 1421 единици). Най-големите пазари по обем в ЕС са: Франция, където комбинираните регистрации общо на мотоциклети, мотопеди и четириколесни са 8 723 единици (+ 60,6% на годищна база), следвани от Белгия (8 087 бройки, + 111%), Холандия (6 321 единици, + 62,1%), Испания (4 052 единици, +35,8%) и Италия (2426 единици, +86,2%).


Най-големите мотоциклетни пазари в света за 2018 година

Най-големите мотоциклетни пазари в Европа за 2018 година

Най-големите мотоциклетни пазари в Европа за 2017 година

Най-големите мотоциклетни пазари в Европа за 2016 година

Най-продаваните марки мотоциклети за 2018 в Италия, Франция, Германия, Испания и Великобритания