Най-големите мотоциклетни пазари в Европа за 2017 година

 Регистрациите на нови мотоциклети през 2017 г. в Европейския съюз имат спад с 9,5 % спрямо 2016 година. Според окончателните данни, публикувани на 16 февруари 2018 г. от Европейската асоциация на мотоциклетните производители (ACEM), през 2017 година в ЕС са регистрирани общо 913 723 мотоциклети. Най-големите мотоциклетни пазари е Европа за 2017 година са:

1. Италия -  с 204 579 нови регистрации на мотоциклети

2. Франция - 162 828 нови регистрации

3. Германия - 140 667 нови регистрации


Европейският пазар на мотопеди и скутери (до 50 см3) се увеличил от 316 662 единици през 2016 година до 399 426 през 2017 година. Това е увеличение с 26 %. Най-големите пазари за мотопеди и скутери (до 50 см3) за 2017 година са:

1. Франция - 107 322 

2. Холандия - 86 826

3. Германия - 33 254

4. Полша - 29 633

5. Италия - 26 030


Европейският пазар на електрически мотоциклети е наразнал от 3496 бройки през 2016 година до 4121 бройки през 2017 година. Това е увеличение с 20,4 %.

Регистрациите на електрически мотопеди и скутери в ЕС са се увеличили значително с 38,3 % спрамо 2016 година, когато са регистрирани 11 342 нови мотопеди и скутери, а през 2017 година в ЕС са регистрирани 27 029.


Регистрации на нови мотоциклети в ЕС за последните осем години:

ДЪРЖАВА 2017 г.  2016 г.  2015 г.  2014 г.  2013 г.  2012 г.  2011 г.  2010 г. 
Австрия 24893 29763 24891 25192 26020 24808 22750 21510
Белгия 21390 23621 21577 20681 20648 23921 25043 24270
България     169 116 173 127    
Хърватия 2216 1811 1511 1510        
Кипър                
Чехия 12330 14086 13424 12442 12102 0    
Дания 2806 3139 2417 1936 1869 1983 2032 3258
Естония 511 609 489 449 409 364 299 244
Финландия 2829 3022 3157 3467 3967 4986 5692 6054
Франция 162808 163335 153242 153324 148203 169644 185122 198086
Германия 140667 174624 151661 141623 129756 127603 127009 122394
Гърция 27473 38632 32468 30951 28522 31805 44785 59638
Унгария 2274 2204 2093 1886 1989 1957 2091 2453
Ирландия 1311 1470 1022 800 441 663 831 1042
Италия 204579 195405 172066 156539 154100 206303 254906 306307
Латвия 624 642 595 589 477 494 472 278
Литва 367 390 294 294 241 224 281 230
Люксембург 1838 1783 1654 1734 1566 1201 1306 1255
Малта                
Холандия 13057 12855 11673 10667 9570 10611 11660 12848
Полша 15025 25823 23865 9848 7394 7760 8957 8719
Португалия 24809 19760 17611 15424 14594 17180 18937 18896
Румъния 1115 952 648 593 521 555 469 558
Словакия 4923 5565 5309 0 2840 1920 1960 0
Словения 2269 2074 1855 1707 1292 1643 1660 2018
Испания 136180 155004 132539 111463 92409 97944 119438 134297
Швеция 9716 13220 9422 8378 7780 7602 8219 9023
Великобритания 97713 119889 105717 91509 81646 80874 79721 81397
                 
ОБЩА СУМА 913723 1009678 891369 803122 748529 822172 923640 1014775

Регистрации на нови мотопеди и скутери (до 50 см3) в ЕС за последните осем години:

ДЪРЖАВА 2017 г.  2016 г.  2015 г.  2014 г.  2013 г.  2012 г.  2011 г.  2010 г. 
Австрия 15 642 13693 13760 15192 16927 21095 23979 25659
Белгия 18761 10599 12384 10936 7830 10397 12131 13701
България     481 338 227 222    
Хърватия 1776 1768 1812 2418        
Кипър                
Чехия 1417 1060 1504 1809 2336 0    
Дания 12418 5990 6893 7609 8162 10813 12114 16546
Естония 588 603 666 736 645 635 3 16
Финландия 6893 5166 7004 7238 8286 12599 17335 18083
Франция 107322 89732 89646 98179 106054 127201 147102 145240
Германия 33254 30110 32638 34203 41360 50590 57367 64938
Гърция 4517 6636 8550 8201 9925 13276 17257 18858
Унгария 6 3 6 6 7 10 8 26
Ирландия 158 212 227 170 169 181 201 177
Италия 26031 24593 24637 28388 33598 51755 75419 90191
Латвия 1269 935 999 1212 1556 1654 1343 986
Литва 660 713 730 925 987 969 1321 1195
Люксембург 490 926 924 1008 1080 979 885 703
Малта                
Холандия 86826 67842 65952 62955 59381 68548 82210 90662
Полша 29633 23908 30431 40716 48749 59990 69261 72185
Португалия 3091 2615 2594 2317 2451 3233 3793 4646
Румъния 312 727 661 700 1524 2976 2523 0
Словакия 293 379 439   519 1524 1608 0
Словения 18604 2531 2296 2233 1935 2672 3433 3453
Испания 21713 17173 15956 14810 15376 18710 23260 6975
Швеция                
Великобритания 7752 8748 9402 10628 10790 13466 14515 14613
                 
ОБЩА СУМА 399426 316662 330592 352927 379874 473495 567068 588853

Регистрации на нови електрически мотоциклети в ЕС за последните седем години:

ДЪРЖАВА  2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011 
Австрия 228 691 179 163 54 39 36
Белгия 121 102 95 89 35 44 25
България         0 0  
Хърватия 2 0 7 1      
Кипър              
Чехия 53 77 39 72 108    
Дания 1 3 32 9 4 7 3
Естония 2 9 5 0 1 0  
Финландия 5 11 13 4 8 44 5
Франция 1270 823 551 417 51 87 72
Германия 477 586 409 474 120 18  
Гърция 2 5 13 13 11 12 7
Унгария 2 4 3 1 0 4 11
Ирландия 2 1 0 2      
Италия 292 188 207 169 159 192 107
Латвия 2 0 2 0 1 0 1
Литва 7 0 0 1 0 1 0
Люксембург 7 7 9 7 2 6 3
Малта              
Холандия 229 125 173 155 191 125 288
Полша 12 8 3 6 4 8 21
Португалия 8 1 7 5 0 4 9
Румъния 1 4 1 0 0 0 2
Словакия 7 4 11   17 24 21
Словения 37 3 6 3 4 10 15
Испания 1166 495 380 310 316 621 203
Швеция 89 121 4 3 2 6 13
Великобритания 99 228 81 51 30 27 76
               
ОБЩА СУМА 4121 3496 2230 1955 1118 1279 918

Регистрации на нови електрически мотопеди и скутери в ЕС за последните седем години:

ДЪРЖАВА 2017 г.   2016 г.    2015 г.  2014 г.  2013 г.   2012 г.    2011 г. 
Австрия              
Белгия 469 333 132 108 93 395 69
България              
Хърватия 55 68 36 35      
Кипър              
Чехия 36 11 9 6 6    
Дания              
Естония     7 16 7    
Финландия 9 9 12 12 12 12 25
Франция 964 3654 932 530 487 1968 710
Германия 431 892 603 709 392    
Гърция 12 16 12 12 6 15 12
Унгария 9 34 14 10 5 12 9
Ирландия 3 3 7 5      
Италия 856 1598 1383 636 968 2753 444
Латвия 4 1 1 3 2 9 3
Литва 1 4 1 0 2 3 3
Люксембург 13 9 8 23 27 78 3
Малта              
Холандия 0 2 8 14 18 265 69
Полша              
Португалия 0 0 0 0 0 0 0
Румъния 7 1 6 15 4 1 0
Словакия 8 4 0 0 0 3 4
Словения 48 28 36 18 11 20 12
Испания 167 212 293 340 486 1206 14
Швеция 150 288 196 7 13 10 17
Великобритания              
               
ОБЩА СУМА 3242 7167 3696 2499 2539 6750 1394

Най-големите мотоциклетни пазари в Европа за 2016 година

Най-големите мотоциклетни пазари в Европа за 2018 година