Honda планира да прави нов двутактов двигател

 В началото на юли, Honda представи заявление за патентоване на чисто нов двутактов двигател, който използва директно впръскване на горивото за по-добро охлаждане на буталото и цилиндъра, и по-добро изгаряне на горивната смес. Новият патент описва нов двутактов двигател с инжекционна система за впръскване на горивото. Инжекторът е настроен за впръскване на горивото, когато буталото е в близост до горна мъртва точка, така че неизгорялото гориво няма да се изхвърля с отработените газове. В първия параграф на заявлението за патента, Honda посочва, че "двутактовия двигател често се предпочита пред четиритактовия, в областа на двигатели с ощо предназначение, поради простотата в структурата". В допълнение към патента се посочва, че "течното гориво може да се състои от дизелово или друго гориво, снабдено със смазочни масла". Всичко това сочи по-скоро към двигател за промишлена машина, а не за мотоциклет с голяма мощност на двигателя. Но дори и да е така, това показва, че Honda продължават да развиват и обновяват двутактовите двигатели.

 

 

източник:USPTO чрез Fresh Patents