Стънт с мотопед

 Стънт със мотопед без каски и без предпазна екипировка - единият бос, другия по джапанки.